Współpraca

Udział w Ogólnopolskim Kongresie SMART – INTELIGETNE MIASTA to doskonała możliwość kształtowania wizerunku firmy wśród uczestników, gości specjalnych i ekspertów obecnych na wydarzeniu. Posiadając bogate doświadczenie w organizowaniu szkoleń tematycznych, wydarzeń biznesowych i konferencji, postaramy się dopasować ofertę do Państwa oczekiwań oraz stawianych celów i możliwości dzięki przygotowanym pakietom sponsorskim.

Pakiety sponsorskie

Partner Strategiczny

PROMOCJA PRZED KONGRESEM

 • Przekazanie puli 20 zaproszeń do dyspozycji Partnera
 • Informacja o Partnerze oraz podlinkowane logo partnera na stronie internetowej Kongresu+ link do strony firmy
 • Informacja o Partnerze oraz logotyp partnera w newsletterze wysyłanym 1-2 w tygodniu do samorządowców i branży IT (ponad 50 000 kontaktów)
 • Logo partnera na zaproszeniach wysyłanych do gości specjalnych Kongresu
 • Umieszczenie filmu promującego Partnera i/lub publikacji przygotowanego przez Partnera materiału o firmie na stronie internetowej kongresu, np.: wywiad z Prezesem lub artykuł ekspercki
 • Promocja Partnera w mediach społecznościowych
 • Logo Partnera na banerze kongresowym umieszczonym na stronie dedykowanej Kongresowi oraz w mediach partnerskich
 • Informacje od Partnerze na stronach Parterów Medialnych i Merytorycznych
 • Możliwość przygotowania dedykowanego newslettera na temat Partnera wysłanego do uczestników Kongresu jak i potencjalnych gości

PROMOCJA PODCZAS KONGRESU

 • Przyznanie tytułu Partnera Strategicznego INTELIGENTNE MIASTA
 • Zapowiedź Partnera podczas otwarcia Kongresu
 • Udział przedstawiciela Partnera w debacie otwierającej
 • Stoisko wystawiennicze w sali wystawowej
 • Dwie 20 minutowe prezentacje w wybranych sesjach tematycznych
 • Rekomendowanie Partnera do wywiadów dla dziennikarzy obecnych na kongresie
 • Umieszczenie logo Partnera w materiałach kongresowych katalog, program, roll-up, ekran, ID
 • Umieszczenie na okładce katalogu 1 stronicowej reklamy Partnera
 • Umieszczenie pliku z informacjami o Partnerze na płycie CD który znajdzie się w pakiecie materiałów
 • Insert materiałów promocyjnych
 • Umieszczenie 2 roll upów podczas kongresu
 • Możliwość zorganizowania spotkania z gośćmi specjalnymi konferencji w oddzielnie przygotowanej do tego sali VIP

PROMOCJA POZA KONGRESEM

 • Zacytowanie przedstawiciela firmy w komunikacie prasowym wysyłanym do mediów lokalnych i branżowych po kongresie
 • Wsparcie przy organizacji wywiadu lub publikacji materiału eksperckiego Partnera w mediach patronackich
 • Możliwość organizacji spotkania z gośćmi specjalnymi Kongresu
 • Zniżka na dodatek specjalny do dziennika Rzeczpospolita

Partner Generalny

PROMOCJA PRZED KONGRESEM

 • Przekazanie puli 10 zaproszeń do dyspozycji Partnera
 • Logotyp sponsora na stronie internetowej kongresu + link do strony firmy
 • logotyp partnera w newsletterze wysyłanym 1-2 w tygodniu do samorządowców i branży IT (50 000 kontaktów)
 • Logo partnera na zaproszeniach wysyłanych do gości specjalnych Kongresu
 • Promocja Partnera w mediach społecznościowych

PROMOCJA PODCZAS KONGRESU

 • Przyznanie tytułu Partnera Generalnego INTELIGENTNE MIASTA
 • Zapowiedź Partnera podczas otwarcia Kongresu
 • Udział przedstawiciela Partnera w panelu dyskusyjnym
 • Możliwość poprowadzenia 20 minutowej prezentacji w jednej wybranej sesji tematycznej
 • Stoisko wystawiennicze w sali wystawowej
 • Umieszczenie logo Partnera w materiałach kongresowych: katalog, program, roll-up, ekran, ID
 • Umieszczenie 1 stronicowego artykułu reklamowego w katalogu
 • Umieszczenie pliku z informacjami o Partnerze na płycie CD, który znajdzie się w pakiecie materiałów
 • Insert materiałów promocyjnych
 • Umieszczenie 1 roll upu podczas kongresu

PROMOCJA PODCZAS KONGRESU

 • Zniżka na dodatek specjalny do dziennika Rzeczpospolita

Partner

PROMOCJA PODCZAS KONGRESU

 • Przekazanie puli 5 zaproszeń do dyspozycji Partnera INTELIGENTNE MIASTA
 • Przekazanie puli 10 zaproszeń do dyspozycji Partnera
 • Logotyp sponsora na stronie internetowej kongresu + link do strony firmy
 • logotyp partnera w newsletterze wysyłanym 1-2 w tygodniu do samorządowców i branży IT (50 000 kontaktów)
 • Logo partnera na zaproszeniach wysyłanych do gości specjalnych Kongresu
 • Promocja Partnera w mediach społecznościowych

PROMOCJA PODCZAS KONGRESU

 • Przyznanie tytułu Partnera
 • Umieszczenie logo Partnera w materiałach kongresowych: katalog, program, strona www, newsletter, roll-up, ekran
 • Umieszczenie pliku z informacjami o Partnerze na płycie CD, która znajdzie się w pakiecie materiałów
 • Możliwość poprowadzenia 20 minutowej prezentacji w wybranej sesji tematycznej
 • Insert materiałów promocyjnych
 • Umieszczenie roll upu podczas kongresu
 • Zapowiedź Partnera podczas otwarcia kongresu


 Dodatkowe możliwości promocji

Sponsor Przerwy Kawowej

6 000 ZŁ NETTO

 • Logotyp na stolikach kawowych
 • Roll-up obok serwisu kawowego
 • Logotyp na stronie internetowej kongresu + link do strony sponsora
 • Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach kongresowych pomiędzy wystąpieniami i podczas przerw
 • Logo w katalogu kongresowym dystrybuowanym wśród wszystkich uczestników kongresu

Sponsor Lunchu

6 000 ZŁ NETTO

 • Logotyp na stolikach w miejscu lunchu
 • Baner lub roll-up podczas lunchu
 • Serwetki z logiem sponsora
 • Logotyp na stronie internetowej kongresu + link do strony sponsora
 • Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach kongresowych pomiędzy wystąpieniami i podczas przerw
 • Logo w katalogu kongresowym dystrybuowanym wśród wszystkich uczestników kongresu

Sponsor Notesów i Długopisów

6 000 ZŁ NETTO (produkowane przez GP sp. z o.o.)

4 000 ZŁ NETTO (dostarczone przez sponsora)

 • Logotyp umieszczony na długopisach rozdawanych na konferencji
 • Przygotowanie projektu graficznego długopisu
 • Logotyp na stronie internetowej kongresu + link do strony sponsora Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach kongresowych pomiędzy wystąpieniami i podczas przerw
 • Logo w katalogu kongresowym dystrybuowanym wśród wszystkich uczestników kongresu

Sponsor Toreb

6 000 ZŁ NETTO (produkowane przez GP sp. z o.o.)

4 000 ZŁ NETTO (dostarczone przez sponsora)

 • Logotyp umieszczony na torbie wręczanej uczestnikom kongresowej
 • Przygotowanie projektu graficznego torby kongresowej
 • Logotyp na stronie internetowej kongresu + link do strony sponsora
 • Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach kongresowych pomiędzy wystąpieniami i podczas przerw
 • Logo w katalogu kongresowym dystrybuowanym wśród wszystkich uczestników kongresu

Sponsor Smyczy

6 000 ZŁ NETTO (produkowane przez GP sp. z o.o.)

4 000 ZŁ NETTO (dostarczone przez sponsora)

 • Smycze z logotypem sponsora rozdawane podczas rejestracji
 • Przygotowanie projektu graficznego smyczy
 • Logotyp na stronie internetowej kongresu + link do strony sponsora
 • Logo wyświetlane na ekranach umieszczonych w salach kongresowych pomiędzy
 • wystąpieniami i podczas przerw
 • Logo w katalogu kongresowym dystrybuowanym wśród wszystkich uczestników kongresu