Warszawa

 30 marca 2015 r., Sound Garden Hotel Warszawa

Inteligentne Miasta – Ogólnopolska Konferencja SMART

9.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 UROCZYSTE OTWARCIE


Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta

• Waldemar Pawlak – b. premier i minister gospodarki, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy
• Steen Hommel – ambasador Królestwa Danii (do potwierdzenia)
• Ulrik Tideström – zastępca ambasadora Królestwa Szwecji
• Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego
• Piotr Zgorzelski – poseł, przewodniczący komisji samorządu terytorialnego i rozwoju regionalnego

10.30-12.00 DEBATA OTWIERAJĄCA


Możliwości wdrażania rozwiązań smart cities – doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator: Radosław Gutowski – Stowarzyszenie Elektryków Polskich

• Waldemar Pawlak – b. premier i minister gospodarki, prezes Fundacji Polski Kongres Gospodarczy
• Prof. Maciej Nowicki – b. minister środowiska, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej NFOŚiGW
• Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec
• Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji
• Anya Margaret Ogorkiewicz – stały przedstawiciel Grupy ds. Inteligentnego i Zrównoważonego Rozwoju Miast i Gmin w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
• dr inż. Katarzyna Jasińska – dyrektor generalny ds. rozwoju rynku i usług, Data Techno Park
• Marek Bąkowski – wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
• Tomasz Bazga – prezes Ista Polska

12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.10 SESJA PLENARNA


Nowe technologie informacyjne w zarządzaniu energią w mieście

• Nowe spojrzenie na smart grid – perspektywy wykorzystania big datadr inż. Katarzyna Jasińska – dyrektor generalny ds. rozwoju rynku i usług, Data Techno Park
• Efektywne wykorzystanie zasobów Michał Abramiuk Product Sales Director, Emil Dąbrowski Senior Presales Manager, IT Expert Sp. z o. o.

13.10-14.10 PANEL DYSKUSYJNY


Jak oszczędzać energię w miastach i przemyśle?

Narzędzia i technologie wspierające efektywność energetyczną – inteligentne i energooszczędne systemy dla przedsiębiorstw i infrastruktury publicznej (oświetlenie ulic LED, budynków, sygnalizacja świetlna). Możliwości oszczędności energii w przesyle i dystrybucji energii. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii.

Moderator: Michał Koczalski – dyrektor działu energii i środowiska, CEC Government Relations

• Jacek Najder – poseł, wiceprzewodniczący Nadzwyczajnej Komisji ds. Energetyki i Surowców Energetycznych
• dr Arkadiusz Węglarz – doradca prezesa Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A.
• Wojciech Stawiany – ekspert, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• dr inż. Zbigniew Wyszogrodzki – prezes Apator Control
• Michał Abramiuk – product sales director, IT Expert Sp. z o. o.

14.10-14.30 Przerwa kawowa
14.30-15.30 PANEL DYSKUSYJNY


Zarządzanie zasobami miejskimi w aspekcie zielonej infrastruktury i energetyki

Inwestycje w infrastrukturę, ich wpływ na  poziom realizacji usług publicznych. Dobre praktyki ze szwedzkich i norweskich miast zarządzania zasobami miejskimi i rozwoju infrastruktury oraz budownictwa. Systemy kaucji za butelki PET – przykłady zastosowania najlepszych rozwiązań z Norwegii. Perspektywy rozwoju inteligentnego budownictwa oraz przykłady realizacji inwestycji zielone osiedla. 

Moderator: Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji

• dr Magdalena Rogulska – Szwedzko – Polska Platforma Zrównoważonej Energetyki, PIMOT
• Prof. Andrzej Mizgajski – prezes Green Cross Poland
• Kjell Arne Nielsen – radca handlowy w Ambasadzie Królestwa Norwegii
• Anna Dąbrowska – prezes Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych

PANEL DYSKUSYJNY


Ekologiczny transport publiczny jako istotny element ochrony środowiska w smart city

IST – Inteligentne systemy transportowe – technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, ochrony środowiska i zasobów. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie, nowe możliwości, związane z car sharingiem. Doświadczenia w rozwoju ekologicznego transportu w niemieckich miastach. Zrównoważony transport w polskich miastach – bariery i szanse rozwoju.

Moderator: Robert Grudziński – redaktor naczelny ursynow.tv

Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie RFN
Leszek Drogosz – dyrektor Biura Infrastruktury Miasta Stołecznego Warszawa
Prof. Zbigniew Karaczun – Koalicja Klimatyczna
• Wojciech Dzięgielewski – business development manager, Car2Go Europe GmbH

15.30 Lunch