Kraków

23 listopada 2015 r., Kraków


Qubus Hotel Kraków
Ulica Nadwiślańska 6, Kraków


 Inteligentne Miasta – Ogólnopolska Konferencja SMART

9.30 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.20 UROCZYSTE OTWARCIE
Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta


Zaproszeni goście:

 • Rafał Kulczycki – Dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta, Urząd Miasta Krakowa
 • Adam Neumann – Zastępca Prezydenta, Urząd Miasta Gliwice
10.20-11.55 DEBATA OTWIERAJĄCA
Możliwości wdrażania rozwiązań smart cities – doświadczenia polskie i zagraniczne


Moderator: Izabela Żylińska – redaktor naczelna Smart Grids Polska

 • Adam Neumann – Zastępca Prezydenta, Urząd Miasta Gliwice Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych
 • Andrzej Wiszniewski – Prezes NAPE Mariusz Przybyszewski – Radca Ministra, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Józef Neterowicz– Ambasada Szwecji w Polsce
 • Matthias Rhem – Ambasada Niemiec w Polsce
 • Aneta Ogrodniczek – Prezes EcoCar S.A.
 • Agata Binkowska – Członek Zarządu, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Guła – Prezes Instytutu Ekonomii Środowiska

Zrównoważony rozwój społeczny – ISO 37120. Zarządzanie miastem z pomiarem skuteczności Adama Kruczek – ThinkIt Consulting Sp. z o.o

11.55-12.15 Przerwa kawowa
  SESJA PLENARNA
Nowe technologie dla smart city
12.15-12.35 Michał Bieszczad, Barbara Waszkiewicz Comarch S.A.
Platforma Comarch Smart City
12.35-12.50 Paweł Nowik – EST Polska
Współpraca systemów rozproszonych dla poprawy bezpieczeństwa
12.50-13.20  PANEL DYSKUSYJNY
Jak wykorzystanie nowych technologii wpływa na rozwój inteligentnych miast?


Moderator: Dariusz Woźniak, Sygnity SA

 • Michał Bieszczad, Barbara Waszkiewicz – Comarch S.A.
 • Anna Sikorska – Sygnity SA
 • Paweł Nowik – EST Polska
 • Radosław Borcon – Neurosoft
13.20-13.50 PANEL DYSKUSYJNY
Technologie wytwarzające energię elektryczną i cieplną w nowoczesnych miastach i gminach


Moderator: Janusz Mazur – KAPE

 • Dr Adolf Mirowski – Stowarzyszenia PORT PC
 • Prof. dr hab. Leszek Kotulski – Kierownik Katedry Informatyki Stosowanej, Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, Akademia Górniczo-Hutnicza
 • Krzysztof Rodak – Prezes, MPEC w Tarnowie
 • Stanisław Pietruszko – Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaicznego
 • Marcin Paprzycki – Prezes Oddziału Mazowieckiego PTI
13.50-14.05 Przerwa kawowa
14.05-15.05 PANEL DYSKUSYJNY
Rozwój zrównoważonego transportu w miastach i gminach 


Moderator: Robert Grudziński, Redaktor Naczelny – TV Ursynów

 • Radosław Borcon – Neurosoft
 • Mohamed Mubarak – Research Manager, dział Automotive & Transportation, Frost & Sullivan
 • Aneta Ogrodniczek – Prezes EcoCar S.A.
 • Jacek Poprawa – Kierownik Sekcji Utrzymania Infrastruktury, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • Adam Kaniewski – Specjalista ds. elektryki, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • Bartosz Kubik – Prezes, Ekoenergetyka-Polska sp. z o.o.
 • Prof. Dariusz Więckowski – Sekretarz Naukowy, Przemysłowy Instytut Motoryzacji
15.05-15.45 PANEL DYSKUSYJNY
Zarządzanie zasobami miejskimi w aspekcie zielonej infrastruktury


Moderator: Dariusz Szwed, Doradca Prezydenta Słupska ds. zagranicznych

 • Katarzyna Opałka – Architekt krajobrazu, Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
 • Jacek Poprawa – Kierownik Sekcji Utrzymania Infrastruktury, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • Adam Kaniewski – Specjalista ds. elektryki, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne
 • Jadwiga Skrobacka – Kierownik Biura Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, Wydział Partnerstwa i Zrównoważonego Rozwoju, Urząd Miasta Kielce
 • Szymon Tumielewicz – Zastępca Dyrektora, Departament Zrównoważonego Rozwoju, Ministerstwo Środowiska
15.45 Zakończenie | Lunch