Katowice

28 maja 2015 r., Katowice

Inteligentne Miasta – Ogólnopolska Konferencja SMART

9.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 UROCZYSTE OTWARCIE


Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta

Zaproszeni goście:

 • Marcin Krupa – prezydent Katowic
 • Jacek Najder – poseł na Sejm RP
 • Jacek Krywult – prezydent Bielsko Białej
 • Arkadiusz Hołda – kanclerz Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach
10.30-12.00 DEBATA OTWIERAJĄCA


Możliwości wdrażania rozwiązań smart cities – doświadczenia polskie i zagraniczne

Czy miasta z południa Polski wykorzystują nowe technologie do inteligentnego rozwoju transportu i infrastruktury, aby polepszyć jakość życia mieszkańców? Czy szwedzkie, niemieckie czy norweskie miasta są smart i czego możemy się od nich nauczyć? Jakie są doświadczenia regionu śląskiego we wdrażaniu koncepcji inteligentnego rozwoju?

Moderator: Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych w Ambasadzie Republiki Federalnej Niemiec

 • Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji
 • Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska
 • Marcin Warzocha – dyrektor zarządzający Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club
 • Jacek Pierzyński – radca prawny, prezes BOŚ Invest Management
 • Andrzej Rybicki – dyrektor Centrum Konsultingu, Comarch
 • Maciej Olejnik – Q4Net
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.10 SESJA PLENARNA


Nowe technologie dla smart city

Moderator: Adrian Kapczyński – prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Oddział Górnośląski

Andrzej Rybicki – dyrektor Centrum Konsultingu, Comarch – prezentacja „Przepis na aplikację SmartCity”  

 • Tomasz Klekowski – prezes Związku Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
 • dr inż. Andrzej Żurkowski – dyrektor, Instytut Kolejnictwa
 • Maciej Olejnik – Q4Net
13.10-14.10 PANEL DYSKUSYJNY


Jak efektywnie wytwarzać energię i gospodarować nią w miastach?

Narzędzia i technologie pozwalające na efektywne wytwarzanie energii. Czy spalarnie odpadów mają szansę na rozwój w Polsce i będą dostarczać energię dla polskich miast? Jak efektywnie gospodarować energią w gminie wykorzystując nowoczesne rozwiązania dla infrastruktury publicznej (oświetlenie ulic LED, budynków, sygnalizacja świetlna)? Możliwości oszczędności energii w przesyle i dystrybucji energii. Perspektywa finansowa UE dla inteligentnych rozwiązań. Metody finansowania alternatywnych źródeł energii.

Moderator: Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji

 • Jacek Najder – poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Nowoczesnej Energetyki
 • Edward Lasok – prezydent Mysłowic
 • dr inż. Andrzej Bogacki – Biogazownia Myślibórz Sp. z o.o.
 • Adam Kampa – manager ds. rozwoju elektrociepłowni, Fortum Power and Heat Polska
 • Wojciech Stawiany – doradca, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.10-14.30 Przerwa kawowa
14.30-15.45 Rozwój zrównoważonego transportu oraz infrastruktury w aglomeracjach śląskich

IST – Inteligentne systemy transportowe – technologia dla bezpieczeństwa, efektywności, ochrony środowiska i zasobów. Rozwiązania niskoemisyjne w transporcie, nowe możliwości, związane z car sharingiem. Doświadczenia w rozwoju ekologicznego transportu w europejskich miastach. Zrównoważony transport w śląskich miastach – bariery i szanse rozwoju.

Moderator: Marcin Warzocha – dyrektor zarządzający Śląskiego Klastra ICT i Multimediów Hub Club

 • mgr inż. Witold Olpiński – przedstawiciel Instytutu Kolejnictwa
 • dr hab. inż. Dariusz Żardecki – przedstawiciel Przemysłowego Instytutu Motoryzacji
 • Robert J. Moritz – prezes Grupy Alta
 • Maciej Lukas – projektant systemów inteligentnej mobilności miejskiej, BT Skyrise
 • Andrzej Wawrzyczek – dyrektor biura Stowarzyszenia Klaster 3×20
15.45 Lunch