Gdańsk

29 czerwca 2015 r., Gdańsk

Inteligentne Miasta – Ogólnopolska Konferencja SMART

9.00 Rejestracja uczestników
10.00-10.30 UROCZYSTE OTWARCIE


Ogólnopolskiego Kongresu SMART Inteligentne Miasta

Zaproszeni goście:

 • Krzysztof Trawicki – wicemarszałek Województwa Pomorskiego
 • Ryszard Stachurski – wojewoda pomorski
 • Robert Biedroń – prezydent Słupska
 • Jacek Karnowski – prezydent Sopotu
 • Błażej Kąkol – prezes Związku Gmin Pomorskich, wójt gminy Trąbki Wielkie
10.30-11.30 DEBATA OTWIERAJĄCA


Możliwości wdrażania rozwiązań smart cities – doświadczenia polskie i zagraniczne

Moderator: Józef Neterowicz – radca w Ambasadzie Szwecji

 • Agnieszka Pomaska – poseł na Sejm RP
 • Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Niemiec
 • Janusz Gołaszewski – prezes Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
 • Beata Maciejewska – pełnomocniczka prezydenta Słupska ds. zielonej modernizacji miasta, członkini zarządu Stowarzyszenia Energie Cites
 • Paweł Nowik – EST Polska
 • Andrzej Łotocki – GEOBIKE Sp. z o.o.
11.30-12.00 Przerwa kawowa
12.00-12.30 SESJA PLENARNA


Nowe technologie dla smart city

„Współpraca systemów rozproszonych dla poprawy bezpieczeństwa”

Paweł Nowik, EST Polska

12.30-13.00 PANEL DYSKUSYJNY


Jak wykorzystanie nowych technologie wpływa na rozwój inteligentnych miast?

Moderator: Andrzej Majewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego – Oddział Pomorski

 • Michał Stefański – AppToYou
 • Anna Kornacka – prezes ZPPZ Lewiatan
 • Paweł Nowik – EST Polska
 • Marek Okularczyk – Związek Pracodawców Technologii Cyfrowych Lewiatan
13.00-13.30 Przerwa kawowa
13.30-14.30 PANEL DYSKUSYJNY


Technologie wytwarzające energię elektryczną i cieplną w nowoczesnych miastach

Moderator: Matthias Rehm – główny specjalista ds. ekonomicznych, Ambasada Niemiec

 • Tadeusz Wiśniewski – Instytut Na Rzecz Przedsiębiorczości Demokracji i Kultury
 • Janusz Gołaszewski – prezes Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego
 • Dariusz Szwed – doradca prezydenta Słupska ds. zagranicznych
 • Piotr Zalewski – ekspert ds. kogeneracji w miastach
 • Wojciech Stawiany – doradca w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
14.30-15.00 Przerwa kawowa
15.00-16.00 PANEL DYSKUSYJNY


Rozwój zrównoważonego transportu oraz infrastruktury w miastach i gminach województwa pomorskiego

Moderator: Kazimierz Żurek – ekspert the Keryx Group

 • Hubert Tosik – ekspert ds. transportu, Zakład Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
 • dr inż. Łukasz Kulas – Politechnika Gdańska
 • Andrzej Łotocki – GEOBIKE Sp. z o.o.
 • Magdalena Garlikowska – ekspert Instytutu Kolejnictwa
 • Marek Grzybowski – prezes Polskiego Klastra Morskiego
16.00 Lunch